Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.

Brian Tracy

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają się naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.

Richard Carlson

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Winston Churchill

Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.

Brian Tracy

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.

Harold Taylor

Twój charakter jest twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.

Brian Tracy

Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.

Brian Tracy

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Jackson Brown

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

Brian Tracy

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.

Tristan Bernard

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.

Brian Tracy

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.

Brian Tracy

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.

Brian Tracy

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.

Elbert Hubbard

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

T. Harv Eker

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Stuart Henderson

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty!

T. Harv Eker

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Frank Bettger

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Budda

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

Brian Tracy

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Brian Tracy

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.

Brian Tracy

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.

Brian Tracy

Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk, złość czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia.

T. Harv Eker

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Elias Canetti

Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.

Brian Tracy

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.

Brian Tracy

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zig Ziglar

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

William Hazlitt

W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.

Brian Tracy

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Sarah Bernhardt

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Napoleon Hill

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału" — tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Francoise Sagan

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

Wiktor Hugo

Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Brian Tracy

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Brian Tracy

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.

Charles Knight

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Goethe

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.

Brian Tracy

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Lincoln

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

#zostańwdomu #szkoleniaonline

 

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście.

Kiyosaki
Jesteś tutaj:

Business Training

> Strefa wiedzy

Walka Dawida z Goliatem

czyli niekończące się podnoszenie zdolności komunikacji interpersonalnej menadżerów – sukcesem w realizacji sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim. Wciąż rosnąca konkurencyjność w firmach, zmiany gospodarcze i rynkowe oraz idący zaraz za tym wzrost technologiczny powoduje, że spoiwem pozwalającym radzić sobie z wyzwaniami jest potrzeba sprawnej komunikacji na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. Z drugiej strony przyglądając się z perspektywy trenera, coacha na sytuacje w firmach, jakość współpracy, które przekładają się na liczne nieporozumienia wewnątrz zespołu, między działami, a szczególnie między podwładnym a przełożonym. Te sytuacje zdają się często składać na zjawisko zwane CUDem, że firmy egzystują, osiągają wyniki a nawet śmią marzyć o byciu liderem.

W niektórych sytuacjach przypomina to wejście naszego Polskiego zespołu piłkarskiego Warszawskiej Legii do Ligi Mistrzów. Pewnie ciężka praca okupiona zmęczeniem sprawiła, że pojawiła się szansa na wejście do grona najlepszych zespołów świata. Natomiast walka z nimi wymaga już najwyższej finezji i zdolności na poziomie dialogu wewnątrz zespołu. Można byłoby tu poruszyć ciekawy wątek opisywany obecnie w prasie ale wystarczająco dużo podobnych przykładów mamy w każdym przedsiębiorstwie gdzie dział produkcji nie potrafi się dogadywać z logistyką albo dział marketingu ze sprzedażą a zarząd z kierownictwem średniego szczebla. Stałym elementem, który się wpisał w kalendarze firm są systematycznie organizowane szkolenia, warsztaty, coa-chingi grupowe, które z jednej strony pobudzają do kreowania świadomego dialogu operacyjnego a nawet strategicznego a z drugiej strony podnoszą zdolności interpersonalne oraz inteligencje emocjonalną menadżerów, dając tym samym realną szansę na sukces sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Ciekawy przykład, który chcę przytoczyć na łamach tego artykułu przypomina klasyczną walkę Dawida z Goliatem, kiedy to dwa uzbrojone wojska walczą ze sobą. Jedno z nich wystawia po-tężnego wojaka zwanego Goliatem prawie na 3 metry wzrostu, który paraliżuje wojska przeciw-nika na conajmniej 40 dni, przez które nic się nie dzieje. Goliat stoi na środku poligonu straszy najbardziej wytrawnych wojaków strony przeciwnej i nie dzieje się dosłownie nic. Wtem pojawia się młody chłopak zwany Dawidem, który znalazł się prawie przez przypadek w okolicy i posta-nawia zrobić to co powinien zrobić każdy doświadczony żołnierz. Podchodzi do niego na bez-pieczną odległość, bierze ze swojego chlebaka kamień i procę, wymierza w kierunku olbrzyma i trafia go w najsłabszy jego punkt, w czoło, powalając go na oczach zaskoczonych kolegów. Na-stępnie bierze jego miecz i odcina mu głowę. Cała sytuacja jest dużo piękniej opisana w wielu historycznych księgach. Polecam, ponieważ stanowi ona piękną metaforę powtarzającą się w każdej firmie i w życiu. Gdzie „Goliat" to problem, którego większość się boi, wywołuje strach, lęk i paraliż poszczególnych pracowników a czasem całego zespołu a nawet całej firmy na długie miesiące. A „Dawid", który drzemie w każdym z nas jest uśpiony i zasłonięty ciężkim orężem, który daje iluzje uczestniczenia w walce oraz bezpieczeństwa stabilnej pracy

W jednej z największych firm działających w Polsce świetnie rozwijającej się występuje charakte-rystyczna sytuacja dla wielu sobie podobnych. Dosłownie rok temu odbyło się intensywne szko-lenie z zakresu szeroko rozumianej komunikacji dla działu logistyki, które pozwoliło wzmocnić i nadać wartościom firmy realnych kształt. Odnosiły się one do codziennej współpracy czyli: szczerości w rozmowie, samoświadomości, kreatywność w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, cierpliwości, wytrwałości i wielu innych dających świetlaną perspektywę rozwoju wszystkich pra-cowników i całego biznesu. W trakcie warsztatu przepracowany został wielowątkowy problem współpracy z działem produkcji. Ustalone zostały konkretne działania mające zażegnać konflikt i wszelkie drażliwe sytuacje, które emanowały na wszystkich współpracowników i były odczuwal-ne w codziennym kontakcie. Uczestnicy wyszli zadowoleni, wyładowali z siebie długo ukrywane emocje, oraz stworzyli deklarację działań, gwarantujących nową jakość współpracy i komunikacji w firmie. Okazuje się, że podobna sytuacja miała już miejsce rok wcześniej. W tym roku doszło do kolejnego szkolenia dla omawianego działu logistyki, który z godziny na godzinę wykazywał się coraz wiekszą szczerością i totalną frustracją ponieważ tak naprawdę od 2 lat nic się nie zmieniło. Deklaracje okazały się koncertem niespełnionych marzeń. Konflikt między dwoma dzia-łami logistyką i produkcją wciąż funkcjonuje, zdaje się „świetnie sobie radzi i dobrze mu z tym" co było słychać w wypowiedziach już cynicznie odnoszących się uczestników. Konflikt stał się pro-blemem nie do pokonania, straszącym najbardziej wytrawnych i doświadczonych menadżerów, którzy od conajmniej 2 lat powtarzają te same teksty, działania, wysiłki ale nic nowego nie przy-noszą. Powodują natomiast odczuwalny męczący stres oraz depresyjne emocje, które pozba-wiają sił, kreatywności, świeżości i śmiałości „Dawida".

Obecnie w trakcie systematycznych działań rozwojowych w obszarze komunikacji interperso-nalnej menadżerów w postaci wszelkich interaktywnych fascylitacji, dyskusji moderowanych, gier strategicznych głównym celem jest pobudzanie do realnej aktywności na przekór iluzji zaan-gażowania i udawania, że robi się wszystko aby pozbyć się problemu. W omawianym przykła-dzie współpracy dwóch działów okazało się, że dział produkcji i dział logistyki wykonywał swoje działania pomimo istniejącego konfliktu, odnosił minimalne efekty biznesowe, kosztem własnego zdrowia. Menadżerowie dowodzący tymi działami odnosili się do siebie na lini formalnej wymienia-jąc się coraz rzadszymi mailami, których cechowało całe grono obserwatorów i osób załączo-nych do wiadomości a spotkania i rozmowy osobiste prawie nie istniały. Trudno tutaj o szczęśli-we zakończenie, w które osobiście mimo wszystko wierzę jako szczerze wspierający coach. Uczestnicy kolejny raz deklarują wytrwałość i kreatywność w poradzeniu sobie z problemem, a przede wszystkim zmianę siebie, innego spojrzenia na sytuacje, świadomą uważność na intere-sy drugiej strony, która ma się objawić w postaci spotkania w 4 oczy dwóch menadżerów, słu-chania siebie, ponazywania wszystkich sytuacji i myślenia w kategorii wygrana - wygrana oraz i przede wszystkim innowacyjnego myślenia. Podnoszenie zdolności komunikacji jest stałym ele-mentem wpisanym w proces rozwoju biznesu i jednocześnie gwarantem sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim niczym walka z Goliatem czyli z licznymi problemami będzie miała efekt zwy-cięstwa jakiej doświadczył Dawid, a menadżerowie będą przełamywać swoją niemoc i wykorzy-stywać właściwe metody komunikacji do danej sytuacji. Tak jak najlepsze zespoły piłkarskie tre-nują i przygotowują się do kolejnych zwycięstw Lidze Mistrzów, tak wielkim błędem było by za-niechanie treningów komunikacji menadżerskiej w osiąganiu kolejnych poziomów rozwoju firm i ludzi.

 

autor: Wojciech Grzybowski - trener, coach

 

ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy
 

Coaching

 

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

 
rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs
ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs

business training | metody szkoleniowe | biblioteka szkoleń | trenerzy | strefa fana | referencje | galeria | kontakt

ul. Imbirowa 13a | 54-066 Wrocław | tel. 501 10 44 26 | tel. 502 30 45 67 | NIP 618 159 55 65 |

Copyright © 2009-2013 Business Training. Realizacja ErNEt - strony internetowe Wrocław.