Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Brian Tracy

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału" — tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Francoise Sagan

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Lincoln

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

T. Harv Eker

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Winston Churchill

Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.

Brian Tracy

Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.

Brian Tracy

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.

Elbert Hubbard

Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.

Brian Tracy

Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.

Brian Tracy

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.

Tristan Bernard

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zig Ziglar

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Goethe

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.

Brian Tracy

Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk, złość czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia.

T. Harv Eker

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.

Brian Tracy

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Jackson Brown

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.

Harold Taylor

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Elias Canetti

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.

Brian Tracy

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Frank Bettger

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają się naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.

Richard Carlson

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.

Charles Knight

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

William Hazlitt

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

Wiktor Hugo

Twój charakter jest twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.

Brian Tracy

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście.

Kiyosaki

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Sarah Bernhardt

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Budda

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty!

T. Harv Eker

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Napoleon Hill

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.

Brian Tracy

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

Brian Tracy

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Brian Tracy

Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.

Brian Tracy

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.

Brian Tracy

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Stuart Henderson

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

Brian Tracy

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.

Brian Tracy

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Brian Tracy

#zostańwdomu #szkoleniaonline

 

W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.

Brian Tracy

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy
Jesteś tutaj:

Business Training

> DEVELOPMENT / ASSESSMENT CENTRE

DEVELOPMENT / ASSESSMENT CENTRE

business training stol stronaDEVELOPMENT CENTRE ośrodek rozwoju pracowników, metoda pomagająca określić potencjał pracowników na danym stanowisku, określić ich silne i słabe strony w odniesieniu do kompetencji wymaganych do efektywnego pełnienia funkcji. Zbadanie siły i kompetencji poszczególnych pracowników pozwala na wyznaczenie im ścieżki rozwoju w firmie. Asesorzy prowadzący development center obserwują pracowników wykonujących różne zadania grupowe (np. dyskusja w grupach, rozwiązywanie grupowego zadania logicznego, wykonanie wspólnego rysunku itp.) i oceniają w sposób dynamiczny zachowanie każdego pracownika, wzajemne relacje, kompetencje ujawniające się przy realizacji zadań itd. Po spotkaniu asesorzy wykonują rzetelny opis każdego z pracowników, który zawiera zaobserwowane kompetencje wraz ze wskazaniem na jego dobre, silne strony, jak i na te aspekty, które wymagają poprawy. Opisy pracowników są przekazywane szefowi lub kierownikowi w danej firmie i w razie potrzeby omawiane z nimi (by nie zostały źle zrozumiane). Development Center to wartościowa metoda oceny pracowników, wykorzystywana przez firmy dbające o rozwój pracowników. Na podstawie wyników DC można przygotować program odpowiedniego szkolenia zamkniętego (np. jeśli okaże się, że cały zespół pracowników nie jest zgrany, można zaproponować szkolenie teambuildingowe) lub wysłać poszczególnych pracowników na odpowiednie szkolenia otwarte (np. jeśli jeden z pracowników często popada w konflikty, inny nie dotrzymuje terminów, jeszcze inny ma problemy z asertywnością).

business training kostki stronaASSESSMENT CENTRE ośrodek oceny pracowników, metoda pomagająca wyłonienie z procesu rekrutacji i selekcj osób o najwyższym potencjale kompetencyjnym, pomaga określić silne i słabe strony kandydatów w odniesieniu do kompetencji wymaganych na danym stanowisku. Zbadanie potencjału i kompetencji poszczególnych kandydatów pozwala na szybsze i lepsze wyłonienie w procesie rekrutacji i selekcji osób najlepiej dopasowanych do stanowiska. Asesorzy prowadzący assessment center obserwują kandydatów wykonujących różne zadania grupowe (np. dyskusja w grupach, rozwiązywanie grupowego zadania logicznego, wykonanie wspólnego rysunku itp.) i oceniają w sposób dynamiczny zachowanie każdego pracownika, wzajemne relacje, kompetencje ujawniające się przy realizacji zadań itd. Po spotkaniu asesorzy wykonują rzetelny opis każdego z kandydatów, który zawiera zaobserwowane kompetencje wraz ze wskazaniem na jego dobre, silne strony, jak i na te aspekty, które są jego wyróżnikiem. Opisy kandydatów są przekazywane osobą odpowiedzialnym za proces rekrutacji i selekcji oraz są omawiane z nimi. Assessment Center to wartościowa metoda rekrutacji i selekcji, wykorzystywana przez firmy dbających o trafność decyzji przy podejmowaniu współpracy z danym kandydatem. Na podstawie wyników AC można przygotować proces adaptacji w firmie oraz rozpocząć pomoar dalszego rozwoju wybranego kandydata.

Business Training należy również do grona konsultantów przyszłości korzystających z platformy ADVISIO, która dokonuje pomiarów efektywności wykonywanych działań, kompetencji oraz procesów biznesowych w organizacjach. Narzędzia, które wykorzystujemy to min.:

ADVISIO

SYNERGIA, metodologia badająca działanie organizacji na cel. Badanie pozwala organizacji uzyskać aktualną wiedzę o tym, które cele wspierają się wzajemnie, które najbardziej angażują ludzi, a które są bardziej problematyczne i wymagają ponownego rozważenia. Efektem tego procesu będzie nowa mapa strategii dająca menedżerom i Zarządom bezcenne informacje o stopniu zaangażowania potencjału ludzkiego w realizację celów organizacji.

TASK NAVIGATOR, badający efektywność zarządzania zadaniami pracowników na poszczególnych stanowiskach w organizacji. Proces pomiaru analizuje adekwatności zadań z uwzględnieniem celów strategicznych firmy. W czasach intensywnych zmian, gdzie są ustalana nowe cele strategiczne, proces analizy pomaga eliminować zadania, które nie realizują celów strategicznych. Wspiera przebudowę procesów aktualizowania zakresów zadań pracowników, by można je było prowadzić często i niewielkim nakładem sił. Organizacje zyskują dzięki temu znacznie większą elastyczność i sterowność.

task navigator

STAR TRACKS, metoda wspierająca identyfikację talentów w organizacji. Narzędzie dzięki któremu można określić listę 5% najlepszych pracowników dowolnego rozmiaru organizacji. Star Tracks wyłania talenty za pomocą analizy sieci społecznych kształtujących się na podstawie wskazań na osoby cechujące się pożądanymi kompetencjami kluczowymi. Star Tracks pozwala wprowadzić innowacyjne rozwiązania w outsourcingu kadr i płac oraz skrócić proces opisów. Umożliwia tworzenie historii, ocenę okresową i opracowanie na jej podstawie systemów motywacyjnych, ścieżek rozwoju, planów zmian itp. Pozwala na zaplanowanie pracy nad talentami, ich szkolenia, rozwój osobisty oraz wdrożenie „planów działań“, będących efektem szkoleń.

ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy
 

Coaching

 

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

 
rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs
ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs

business training | metody szkoleniowe | biblioteka szkoleń | trenerzy | strefa fana | referencje | galeria | kontakt

ul. Imbirowa 13a | 54-066 Wrocław | tel. 501 10 44 26 | tel. 502 30 45 67 | NIP 618 159 55 65 |

Copyright © 2009-2013 Business Training. Realizacja ErNEt - strony internetowe Wrocław.