W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.

Brian Tracy

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Elias Canetti

Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki.

Wiktor Hugo

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty!

T. Harv Eker

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Brian Tracy

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Sarah Bernhardt

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.

Brian Tracy

Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.

Brian Tracy

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Winston Churchill

Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Brian Tracy

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Napoleon Hill

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.

Brian Tracy

Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.

Brian Tracy

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zig Ziglar

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

Wiktor Hugo

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.

Brian Tracy

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

T. Harv Eker

Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.

Brian Tracy

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

William Hazlitt

Twój charakter jest twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.

Brian Tracy

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Stuart Henderson

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają się naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.

Richard Carlson

Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.

Brian Tracy

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Lincoln

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.

Brian Tracy

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Frank Bettger

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.

Elbert Hubbard

Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk, złość czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia.

T. Harv Eker

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.

Charles Knight

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Goethe

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

Brian Tracy

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.

Brian Tracy

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału" — tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Francoise Sagan

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście.

Kiyosaki

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Budda

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.

Brian Tracy

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

Brian Tracy

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.

Harold Taylor

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Brian Tracy

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.

Tristan Bernard

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Jackson Brown

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.

Brian Tracy

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes
Jesteś tutaj:

Business Training

> Coaching on the job training

Coaching i szkolenia

TO NASZA SPECJALNOŚĆ!

Po kilkunastu latach doświadczenia w branży szkoleniowej i jednocześnie po intensywnych działaniach z naszymi klientami po roku 2009 i 2010 czyli w czasach intensywnych zmian, z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić że najskuteczniejsza formą rozwoju organizacji i ich pracowników oraz menadżerów są bezpośrednie intensywne treningi w terenie z coachingiem i stałym dialogiem strategicznym z menadżerami.

Wyróżnikiem  naszej obecnej działalności szkoleniowej oraz coachingowej  jest On The Job Training czyli trening w miejscu pracy / terenie. Każdy z naszych klientów w tym roku potwierdził, że właśnie On The Job Training spowodowało największy progress rozwoju kompetencji i wsparcie w codziennym realizowaniu celów strategicznych oraz rozwiązywaniu problemów.

Metoda On The Job Training łączy ze sobą superwizje, coaching i konsultacje w trakcie spotkań menadżerskich i handlowych w terenie. Szkolenie jest prowadzone w realnych sytuacjach w miejscu pracy. Powoduje pełne zaangażowanie uczestnika w proces uczenia się, oparty na filozofii coachingu. Wzmacnia dialog strategiczny dotyczący samorozwoju oraz wywołuje efekt wewnętrznej motywacji pracownika do osiągania lepszych rezultatów. Trener może indywidualnie podejść do potencjału i sytuacji. Nie eliminuje pracownika z procesu pracy. Podczas treningu trener ma możliwość bezpośredniej weryfikacji efektów, obserwacji podejścia, zachowań w pracy, korygowanie złych i rozwój właściwych zachowań. Dużym dodatkowym atutem jest dostosowywanie tempa treningu i programu do możliwości szkolonego.
 


Dla kogo:
menadżerów, dyrektorów działów handlowych, kierowników wyższego i niższego szczebla, handlowców, negocjatorów, sprzedawców, przedstawicieli handlowych, specjalistów, właścicieli firm, osób zarządzających – PRAKTYCZNIE DLA WSZYSTKICH

Czym jest:   Coaching przyspiesza rozwój, działa niczym dźwignia podnosząca największe cieżary, przyczynia się do efektywniejszych działań i osiągania zamierzonych celów. W coachingu to klient ma wszystkie zasoby do dokonywania zmiany.

Coach  zna pytania, klient - odpowiedzi. Może się to wydać nieco dziwne - po co zatrudniać coacha, kiedy on nie mówi mi wprost co mam robić? Wystarczy jednak przypomnieć sobie sytuacje, w których nie wiedzieliśmy, jak się zachować i nagle po rozmowie z kimś, dostrzegliśmy nową perspektywę. Inne spojrzenie na tę samą kwestię pokazuje nowe możliwości. To m.in. rola coacha - pomóc odkryć szerszą perspektywę, wesprzeć w planowaniu niezbędnych działań i dbać o właściwy poziom motywacji. Bywa też tak, że klient wie, co i jak powinien robić, ale problem leży w jego przekonaniach i wyznawanych wartościach. Czasem działa nieskutecznie, bo to co robi, pozostaje w sprzeczności z jego obrazem siebie, jego poczuciem tożsamości. Podsumowując - coach jest asystentem zmiany. To klient jest głównym rozgrywającym - on szuka rozwiązań, podejmuje decyzje, działa. Coach poprzez stosowanie specjalistycznych technik i narzędzi ułatwia mu poszukiwanie rozwiązań - dzięki wiedzy i doświadczeniu pomaga w skuteczniejszym odnajdywaniu rozwiązań. To właśnie, w pewnym uproszczeniu, jest coaching.

Jak przebiega:  Naszą dobrą praktyką zanim przystąpimy do realizacji pracy dokonujemy również zbudowania dobrego klimatu spotkania, określamy osobowość klienta, diagnozujemy jego potencjał, mocne i słabsze obszary kompetencji i dostosowujemy sposób prowadzenia dialogu do potrzeb osobistych. Poza tym ustalamy kontrakt współpracy podczas sesji i twarde cele strategiczne ważne dla klienta i biznesu.
Za i przeciw: Decydując się na zastosowanie metody ON THE JOB TRAINING, zawsze należy przeanalizować wszystkie za i przeciw. Oto porównanie ze szkoleniem tradycyjnym:

On The Job Training Szkolenie tradycyjne
 • indywidualne podejście
 • nie eliminuje pracownika z procesu pracy
 • możliwość bezpośredniej weryfikacji efektów
 • niski koszt
 • konieczność przygotowania trenera lub zatrudnienie konsultanta zewnętrznego
 • możliwość obserwacji podejścia do pracy
 • szybka możliwość modyfikacji programu
 • dostosowywanie tempa szkolenia i programu do możliwości szkolonego
 • budowanie relacji z przełożonym
 • wypracowanie optymalnej płaszczyzny porozumienia, zaufanie
 • mała możliwość podejścia indywidualnego
 • eliminuje pracownika z procesu pracy
 • brak możliwości bezpośredniej weryfikacji efektów
 • może zawierać elementy integracyjne
 • wysoki koszt
 • ryzyko zatrudnienia trenerów bez przygotowania lub z brakiem znajomości firmy/branży
 • mała możliwość modyfikacji programu w trakcie szkolenia
 • brak możliwości monitorowania poziomu rozwoju pracownika

Szkolenie na stanowisku pracy jest jak dotąd najlepszą metodą kształcenia; najlepszą, ponieważ polegającą na nauce przez doświadczenie, a ta, przynosi najlepsze, bo najtrwalsze rezultaty.

Kto to jest Coach: Coach zanim przystąpi do dialogu strategicznego wokół celów i problemów klienta dokonuje wnikliwej analizy sytuacji w kontekście zaobserwowanych faktów.  Coach to trener osobisty. W sporcie – dobry trener, np. zespołu skoczków narciarskich, nie musi mieć na swoim koncie tytułu mistrza świata w tej dyscyplinie, aby osiągnąć ze swoim zespołem sukces, ale powinien być specjalistą w dyscyplinie, w której trenuje zawodników. Trener sportowy często jest zarówno coachem, mentorem, doradcą, a czasami też konsultantem. W obydwu przypadkach najistotniejsze będą kwalifikacje trenera (coacha), związane z kierowaniem procesami uczenia czy dokonywania zmian. Coach nie musi mieć doświadczenia, ani specjalistycznej wiedzy w dziedzinie, która jest przedmiotem coachingu. Na przykład coach nie musi posiadać wiedzy w dziedzinie produktów bankowych, ażeby prowadzić coaching osoby starającej się dokonać zmiany w swoim życiu zawodowym, związanym z tą dziedziną. Posiadanie wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie może być pomocne, ale ponieważ coach w relacji z klientem nie pełni funkcji mentora, konsulatanta czy doradcy, taka wiedza nie jest niezbędna.

COACHING z On The Job Training
Czas trwania 1 spotkania ok. 6 godzin
 INWESTYCJA
podane ceny są cenami netto, należy dodać do nich 23% VAT
 1 spotkanie w woj. dolnośląskim  2 000 zł
 1 spotkanie w woj. dolnośląskim przy zamówieniu min. 3 spotkań  1 700 zł
 1 spotkanie poza woj.dolnośląskim  2 500 zł
 1 spotkanie przy zamówieniu min. 3 spotkań  2 000 zł

Proces coachingowy aby był w pełni skuteczny to od 3 do 10 spotkań indywidualnych, w trakcie kilku miesięcy. Rekomendujemy co miesiąc 1 spotkanie.

Informacje dodatkowe o Coachingu

Coaching  to proces doskonalenia kwalifikacji pod kierunkiem coacha przez nabywanie nowych umiejętności, korygowanie nieskutecznych zachowań. Polega on na obserwacji osoby szkolonej w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między trenerem osobistym (ang. coach), a jego uczniem/klientem/pracownikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

Istotą jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych i odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie podopiecznemu w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.

Czym jest Coaching?

Jest  procesem odkrywania nowych możliwości,  metodą znajdowania rozwiązań kierunków rozwoju, celów a także pomocą w przełamywaniu barier za pomocą własnych zasobów klienta przy partnerskim wsparciu coacha.

Najważniejszą cechą coachingu jest wzmacnianie mocnych stron klienta oraz wyznaczanie i realizacja celów firmowych i zawodowych.  Jest metodą podnoszenia kompetencji w takim zakresie jak: planowanie strategiczne, wyznaczanie celów, praca zespołowa, przywództwo, komunikacja i inne, wynikające ze specyfiki pracy.

Jest metodą nastawioną na szybki efekt, ponieważ pytania zadawane przez coacha są czymś zupełnie odmiennym od codziennej pracy – wydawania poleceń, przyjmowania informacji i dokumentacji. W trakcie indywidualnych spotkań z coachem menedżer może pracować nad równowagą pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, co pozwoli mu na efektywne wykorzystanie czasu pracy, przełamywanie schematów, przyzwyczajeń i kreatywne podejście do zarządzania organizacją.

Coaching wyróżnia się od innych metod rozwoju tym, iż jest najskuteczniejszą metodą znajdowania rozwiązań, ponieważ są one odkrywane przez menedżerów samodzielnie poprzez stosowanie różnorodnych metod kreatywnego myślenia i odpowiadania na pytania coacha. Poprzez zaufanie i odpowiednio dopasowaną do potrzeb klienta współpracę można osiągać cele zamierzone na początku współpracy.

Coaching poszerza horyzonty i umożliwia przejście  z perspektywy dostrzegania problemów do odnajdywania najlepszych rozwiązań.

Efektywny zespół sprzedaży realizuje samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu postawione przed nim cele sprzedaży. Efektywność uzyskuje się poprzez podejście procesowe do doskonalenia kompetencji handlowych. Za efektywność zespołu sprzedaży odpowiada szef tego zespołu – to jego zadanie. Sprzedaż jest jednym z najtrudniejszych zadań zawodowych, wymagającym wysokiego poziomu kompetencji i specyficznych cech.

Kto pełnił funkcję szefa zespołu sprzedaży wie, jak trudno wzbudzić we wszystkich członkach zespołu motywację, zapał, wytrwałość. Pracownicy często nie potrafią przebić się przez początkowe wymówki klientów (nie mam czasu, nie jestem zainteresowany, kupuję w konkurencyjnej firmie), sprzedają w oparciu o cenę (oczywiście niższą), mają kłopot z zamknięciem sprzedaży (nie podjęliśmy jeszcze decyzji, nie mieliśmy czasu zapoznać się z ofertą, przesunęliśmy termin realizacji na przyszły rok, okrojono nam budżet itp).

Handlowców często nie przekonuje możliwość zdobycia prowizji. Trzeba ich pilnować, kontrolować, wskazywać działania, podejmować za nich decyzje. Nawet, gdy szef im podpowiada, jak mają prowadzić rozmowy z klientem, nawet gdy przygotowuje im ścieżki działania – nie potrafią ich skutecznie odtworzyć.

Są też inne zespoły sprzedaży – w tych pracują ludzie samodzielni, odpowiedzialni. Są pełni zapału, ambitni. Potrafią znaleźć nowych klientów, dotrzeć do właściwych osób, korzystnie dla firmy negocjują, sprzedają. Czerpią z pracy radość.

 

business training | metody szkoleniowe | biblioteka szkoleń | trenerzy | strefa fana | referencje | galeria | kontakt

ul. Imbirowa 13a | 54-066 Wrocław | tel. 501 10 44 26 | tel. 502 30 45 67 | NIP 618 159 55 65 |

Copyright © 2009-2013 Business Training. Realizacja ErNEt - strony internetowe Wrocław.