Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.

Brian Tracy

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.

Charles Knight

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.

Brian Tracy

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają się naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.

Richard Carlson

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

William Hazlitt

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście.

Kiyosaki

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

Brian Tracy

Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.

Brian Tracy

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Stuart Henderson

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Elias Canetti

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

T. Harv Eker

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

Brian Tracy

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty!

T. Harv Eker

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Lincoln

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Brian Tracy

Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.

Brian Tracy

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Winston Churchill

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Brian Tracy

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Sarah Bernhardt

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Jackson Brown

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału" — tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Francoise Sagan

Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.

Brian Tracy

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Budda

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

Wiktor Hugo

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zig Ziglar

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Goethe

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Napoleon Hill

Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.

Brian Tracy

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Frank Bettger

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.

Brian Tracy

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.

Brian Tracy

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.

Harold Taylor

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.

Elbert Hubbard

Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki.

Wiktor Hugo

Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.

Brian Tracy

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.

Brian Tracy

Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk, złość czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia.

T. Harv Eker

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.

Brian Tracy

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.

Brian Tracy

Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Brian Tracy

Twój charakter jest twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.

Brian Tracy

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.

Tristan Bernard

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Zarządzanie grupą handlowców

Jesteś tutaj:

Business Training

>

Biblioteka Szkoleń

> Zarządzanie grupą handlowców

Tytuł szkolenia: ZARZĄDZANIE GRUPĄ HANDLOWCÓW
Czas realizacji: 16 h dydaktycznych
Szkolenie dla działów: sprzedaży
Szkolenie dla: menadżerów

Nie osiągniemy sukcesu na tle innych ludzi, jeśli nie zapłacimy najpierw ceny zwycięstwa nad sobą.

Steven R. Covey

Korzyści dla uczestnika po szkoleniu:

 • ROZWINIĘCIE umiejętności wykorzystania modelu przywództwa w zarządzaniu grupą handlowców
 • UKSZTAŁTOWAIE POSTAWY MENADŻERA przewodzącego grupą handlowców
 • Stworzenie okazji do konfrontacji i refleksji nad WŁASNYMI METODAMI ZARZĄDZANIA,
 • POZNANIE metod pracy nad własną postawą,
 • POZNANIE metod WYZWALANIA POTENCJAŁU HANDLOWCÓW min. poprzez działa niania coachingowe
 • Nabycie łatwości radzenia sobie w SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, trudnym w trakcie procesów zmian
 • Wzmocnienie WIĘZI I ZAANGAŻOWANIE w swoim zespole w celu efektywniejszej współpracy
 • DOBRANIE właściwego stylu zarządzania w zależności od kompetencji oraz motywacji personelu
 • Rozwinięcie umiejętności STAWIANIA CELÓW I WYZNACZANIA ZADAŃ

MODUŁ I: ZWYCIĘSTWO I PRZYWÓDZTWO OSOBISTE

To, kim jesteś dzisiaj, zawdzięczasz swoim wczorajszym wyborom.

Stephen R. Covey
 • Inspirujące historie autorytetów menadżerów przywódców mi. Richard Branson, Bill Bartman, Raymund Kroc, Abraham Lincoln, Walt Disney., James Dyson w tym dyskusja nad własnymi metodami zarządzania grupa handlowców
 • Moc proaktywnego działania i wypracowanie wzorów wartości budujących autorytet menadżera
 • Wizja i misja menadżera – DRUGI PARADYGMAT Stevena R Coveya „ZACZYNANIE Z WIZJĄ KOŃCA” rozpoczynający proces zarządzania przez cele
 • „Samotność przywódcy” – jak widzą go podwładni? I jak powinni?
 • Sztuka ustalania priorytetów i optymalizacja efektów – dwa narzędzia wzmacniające zarządzanie przez cele
 • Różnice między kierowaniem a przewodzeniem - autodiagnoza

MODUŁ II: ZWYCIESTWO PUBLICZNE – ROLA MENADŻERA GRUPY HANDLOWCÓW

Dawanie rad zawsze jest błędem, ale danie dobrej rady nigdy ci już nie zostanie przebaczone.

Oscar Wilde
 • Wartości przywództwa w kierowaniu personelem i myślenie w kategoriach „wygrana – wygrana”.
 • Alchemia przewodzenia innymi - Najpierw zrozum, potem staraj się być zrozumianym.
 • Osiąganie synergia zespołu – WYPRACOWANIE METOD
 • Zarządzanie sytuacyjne wg. Kena Blencharta
 • Styl kierowania, a poziom kompetencji, motywacji i dojrzałości pracowników – warsztat diagnozujący potencjał własnej grupy handlowców 

MODUŁ IV: OPTYMALIZACJA EFEKTÓW POPRZEZ DELEGOWANIE

Czas to najskromniejszy kapitał, jeśli ktoś nim nie potrafi zarządzać, nie będzie niczym innym dobrze zarządzać.

Peter Drucker
 • Sztuka stawiania celów i wyznaczania zadań
 • Rozwój kompetencji pracowniczych podczas rozliczania z zadań
 • Coaching sprzedażowy a kontrola jakości pracy
 • 10 śmiertelnych błędów menadżera w motywowaniu personelem
 • Sztuka motywacji poprzez dialog strategiczny
 • Motywacyjna informacja zwrotna min. techniki UF, FUKO, KANAPKA
 • Reguła ostrzenia piły – NAJWAŻNIEJSZY NAWYK UTRZYMYWANIA SIĘ NA TOPIE

Metody pracy:

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy w otwartym klimacie z poczuciem humoru, z przewagą ćwiczeń interaktywnych, indywidualnych i grupowych, nakłaniających do refleksji oraz aktywnego udziału
 • Trener pracuje na realnych sytuacjach z życia w branży FMCG. Uczestnicy odnoszą się do własnych doświadczeń.
 • Trener wykorzystuje nowoczesne metody szkoleniowe: ćwiczenia indywidualne i grupowe, analizy przypadków, symulacje - „role – play”, oparte na odgrywaniu zaaranżowanych sytuacji menadżerskich a następnie ich omawianiu, uczestnicy wypełniają min. kwestionariusz dotyczące autoanalizy dominującego stylu przewodzenia grupą handlowców, dyskusja moderowana przy wsparciu mediów flipchart, prezentacja multimedialna, mini wykład.
 • Dodatkowo zaprezentowane będą urywki filmów, mające charakter inspiracji i pobudzenia do dyskusji

business training | metody szkoleniowe | biblioteka szkoleń | trenerzy | strefa fana | referencje | galeria | kontakt

ul. Imbirowa 13a | 54-066 Wrocław | tel. 501 10 44 26 | tel. 502 30 45 67 | NIP 618 159 55 65 |

Copyright © 2009-2013 Business Training. Realizacja ErNEt - strony internetowe Wrocław.