Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.

Brian Tracy

#zostańwdomu #szkoleniaonline

 

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty!

T. Harv Eker

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Stuart Henderson

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.

Brian Tracy

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

William Hazlitt

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Elias Canetti

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.

Charles Knight

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Budda

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Frank Bettger

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają się naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.

Richard Carlson

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Napoleon Hill

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Goethe

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Brian Tracy

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zig Ziglar

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału" — tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Francoise Sagan

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.

Brian Tracy

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.

Brian Tracy

W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.

Brian Tracy

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Brian Tracy

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

T. Harv Eker

Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.

Brian Tracy

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.

Elbert Hubbard

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

Brian Tracy

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście.

Kiyosaki

Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.

Brian Tracy

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.

Brian Tracy

Twój charakter jest twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.

Brian Tracy

Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Brian Tracy

Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.

Brian Tracy

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.

Tristan Bernard

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Jackson Brown

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.

Harold Taylor

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.

Brian Tracy

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

Brian Tracy

Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk, złość czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia.

T. Harv Eker

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Winston Churchill

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Lincoln

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.

Brian Tracy

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

Wiktor Hugo

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Sarah Bernhardt

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.

Brian Tracy

Współpraca w zespole

Jesteś tutaj:

Business Training

>

Biblioteka Szkoleń

> Współpraca w zespole

Tytuł szkolenia: Współpraca w zespole
Czas realizacji: 16 h dydaktycznych
Szkolenie dla działów: sprzedaży, obsługi klienta, zarządu, personalny, produkcji
Szkolenie dla: handlowców, menadżerów, trenerów, finansistów

MOST od WARTOŚCI do SYNERGII współpracy 

  Zwiastun szkolenia 

Szkolenie pozwala zbudować „ducha współpracy w zespole” na fundamencie wartości osobistych i wartości firmy poprzez wywołanie świadomego, prawdziwego, pełnego szacunku do siebie dialogu na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. Współpraca i sprawna komunikacja, tworzenie atmosfery zaangażowania, wspierania się oraz stworzenia nowej deklaracji współpracy między działami oraz komórkami.

 

Szkoleniu dla Kierownictwa i Zarządu towarzyszy metafora budowania MOSTu od wartości do synergii współpracy. MOST pozwala budować klimat współdziałania między wszystkimi pracownikami firmy poprzez Mądrość czyli świadomość siebie w organizacji, jednomyślność wartości firmy. Odwaga czyli wywołanie pozytywnej, autentycznej postawy, otwartej na nowe, nieznane, z optymistycznym podejściem do spraw trudnych. Szacunek czyli pozytywny, ciepły i otwarty stosunek do siebie na codzień, wspieranie pracowników oraz Taktowność czyli kultura ustalonej deklaracji komunikacji i MOSTu współpracy.

 

CELE:

 • Poszerzenie i rozwój świadomości na temat zależności pomiędzy wartościami a zachowaniami pracowników do obowiązków, do siebie na wzajem, które są źródłem współpracy, efektywnej komunikacji, dogadywania się i wytworzenia efektu „ducha zespołu”
 • Stworzenie klimatu otwarcia się na sytuacje trudne, ze szczególnym szacunkiem do siebie, szczerych intencjach, które są komunikowane jasno, umiejętnościach współpracy, efektywności oraz zaufanie do siebie i innych.
 • Autorefleksja i uświadomienie wpływu aspektów psychologicznych związanych z zaufaniem do siebie i do innych, satysfakcją z tego co się robi, empatią, zarządzaniem emocjami na komunikację wewnątrz firmy.
 • Rozwój umiejętności komunikacji, szczególnie w sytuacjach przekazywania informacji, - wiedzy, dzielenia się doświadczeniem, jak również w syt konfliktowych, trudnych i problemowych, które powinny się stać okazją do zacienienia więzi we współpracy i wspólnym dogadywaniu się.  

Działanie przed szkoleniem: DIAGNOZA

 • Badanie klimatu organizacyjnego poprzez ankietę oraz wywiady telefoniczne celem stworzenia realnego obrazu jakości współpracy, relacji między współpracownikami oraz między kierownictwem i pracownikami, między zarządem a kierownictwem, poziom więzi z firmą, rozwój zawodowy, satysfakcja z wynagrodzenia, satysfakcja z pracy w tym środowisku pracy. Materiał będzie okazją do zaprezentowania w trakcie panelu szkolenia oraz elementem warsztatu celem wywołania realnego dialogu pionowego i poziomego w firmie.

Moduł 1 INWENTARYZACJA POTENCJAŁU ZESPOŁU 

 • Poznanie siebie „odNOWA” czyli spojrzenie na siebie w zespole bez etykiet - zabawa z metaforą - „tytuł moje autobiografii a rozdział w tej firmie” . W tej części wprowadzimy uczestników w proces poznania siebie „odNOWA”, aby tym samym całe spotkanie było okazją do wspólnego „oczyszczenia”, otworzenia się na siebie i wytworzenia dialogu współpracy. Na koniec ćwiczenia uczestnicy zostaną zaproszeni do obejrzenia fragmentu filmu, który jest inspiracją na tworzenie klimatu współpracy i ducha zespołu. Film w sposób ciekawy pokazuje dwie różne organizacje. W której z nich chcieliby pracować uczestnicy? Co jest potrzebne aby stworzyć wymarzone środowisko komunikacji i współpracy?
 • Retrospekcja obecnej współpracy w zespole - uczestnicy wspólnie odzwierciedlają obecny stan zespołu podczas malowania WIELKIEGO OBRAZU współpracy - jak widzimy obecnie firmę, nasz zespół, współdziałanie. Przy okazji wywoływana jest dyskusja na temat obecnej współpracy. Obraz pomaga uczestnikom do spojrzenia na siebie z boku i poddania pod refleksje obecnego stanu współpracy: Gdzie ja jestem na tym obrazie? Co ja tu naprawdę robię? Co wyróżnia nasz zespół? Co jest mocną stroną? Czego jest na nim za mało? Czego powinno być więcej?
 • Po omówieniu ćwiczenia przedstawiane są wnioski jak organizacja jest widziana z perspektywy każdego działu, komórki w Banku Spółdzielczym. Wnioski będą szerzej przepracowane w module 3
 • Gra zespołowa „LIGA MISTRZÓW” Określenie charakterystycznych cech efektywnych zespołów. W tej części przypominane są elementy, które wpływają na uzyskanie efektu synergii w tym min: wspólny cel i wizja oraz wartości, atmosfera zaufania i otwartości, otwarta i szczera wymiana informacji, myśli, intencji, poczucie przynależności. Na koniec każdy z uczestników ma okazje do dokonania oceny współpracy w tej grze pod kontem przedstawionych  cech.
 • Po grze przedstawione są wnioski dotyczące klimatu i istniejących relacji w firmie. Wnioski będą szerzej przepracowane w module 3

Moduł 2 SIŁA OGRANICZAJĄCYCH MYŚLI I ZAŁOŻEŃ

 • Gra „SIŁA ZAŁOŻEŃ” uczestnicy biorą udział w ciekawej grze odsłaniające wzorce myślowe, które ograniczają świadome patrzenie na sytuacje i problemy w pracy. Gra pozwala przedyskutować błędne założenia, które związane są z oceną siebie, innych współpracowników, sytuacji i zachowań. Dzięki grze rozwija się w uczestnikach kreatywność, myślenie „kalejdoskopowe” czyli z różnych perspektyw, przydatne szczególnie przy dokonywaniu analizy transakcyjnej. 
 • Ponadto poruszany jest aspekt wpływu błędnych założeń na postawę i motywację pracownika, oraz wpływ postawy na  „ducha zespołu” - budowanie świadomej postawy, pozytywnego nastawienia. W tej części uczestnicy biorą udział w ciekawym doświadczeniu, które pozwala dokonać analizy pracownika w kontekście współtworzenia jednego silnego zespołu; Jak ze sobą współpracują? Jak ze sobą rozmawiają? Co o sobie myślą? itd. 
 • Uczestnicy poznają i ćwiczą technikę łamania i zmiany przekonań, która pomaga w osobistym odbieraniu i ocenia sytuacji, pracownika, zespołu oraz rzeczywistości oraz daje szersze spojrzenie na nie.

 

Moduł 3 WARTOŚCI WSPÓŁPRACY 

 • Wartości NASZEGO ZESPOŁU - analiza wartości „CO JEST DLA NAS WAŻNE?” i odświeżenie ich znaczenia w kształtowaniu współpracy i budowaniu „ducha współpracy”. Uczestnicy na bazie wyników z ankiety opracowują jednomyślność deklaracji współpracy w zespole i nadają wartościom Banku świeży i żywy kształt . Stworzona deklaracja będzie jednym z najważniejszych rzeczy, która będzie oddziaływać na codzienną pracę. Na koniec każdy z uczestników biorący udział w ćwiczeniu, zmierzy się z odpowiedzią na pytanie: Co tak naprawdę zrobią więcej lub mniej aby osobiście zaangażować się w tworzenie ducha zespołu? 
 • W trakcie modułu grupa uczestniczy również w zadaniu FOKUS gdzie stworzona jest mapa wszelkich wyzwań i barier (na bazie wyników z ankiet), przed którymi stoją uczestnicy na drodze do budowania pełnej współpracy i efektywnej komunikacji. Zadanie daje okazje nie tylko do wspólnego pogrupowania tematów, które mogą być dla nich problemowe. Określenia ich stopnia ważności i trudności ale przede wszystkim pogrupowania, na te na które wspólnie mają wpływ, z określeniem zasobów, z których już teraz mogą skorzystać.

 

Moduł 4 ODWAGA I OPTYMIZM

 • Optymizm i poczucie wartości jako klucz do efektywnej komunikacji we współpracy. Uczestnicy dokonują analizy swojej postawy i poznają 3 filary, które składają się na optymizm oraz odwagę. Ten fragment odnosi się do zasad Martina Selingmana „Optymizmu można się nauczyć” i poznają 4 istotne kompetencje, które czynią nas bardziej skutecznymi dogadywaniu się z innymi. W tym panelu poruszony będzie aspekt inteligencji emocjonalnej, rozpoznawania emocji i ich wpływ na nastrój, zachowania i podejmowane działania.
 • Budowanie MOSTU - uczestnicy biorą udział w grze wymagającej empatii i zaangażowania w w przekazywanie wiedzy oraz uczenie innych podczas występujących konfliktów komunikacyjnych, konfliktów wartości oraz różnic doświadzczeń. Gra ma stworzyć okazje do przeanalizowania wspomnianych wyżej obszarów oraz wykorzystania wypracowanej deklaracji. W tej części uczestnicy mają okazje budować MOST, który jest głównym przesłaniem szkolenia i będzie stanowił klamrę całego spotkania.
 • Na koniec finałowe zadanie GORĄCE KRZESŁO. To ćwiczenie jest swoistym oczyszczeniem atmosfery. Ma spowodować aby uczestniczyli potrafili na siebie spojrzeć z wdzięcznością, akcpetacją, może nawet sympatią i podziwem na siebie. Ćwiczą jednocześnie formułowanie pozytywnej i wzmacniającej informacji zwrotnej, która buduje w nich codzienne poczucie własnej wartości 

 

Działanie po szkoleniu: WZMOCNIENIE 

 • KIEROWNICY mają za ZADANIE przeprowadzić spotkania w swoich zespołach w formie FOKUSu na obszarach wymienionych w ankiecie i nadanie im chronologii ważności oraz trudności z wypracowaniem pomysłów na poradzenie sobie z nimi. Wyniki zadania zaprezentowane będą na jednodniowym warsztacie podsumowującym.
 • WARSZTAT PODSUMOWUJĄCY dla KIEROWNIKÓW I ZARZĄDU w którym zaprezentowane zostaną pomysły wypracowane w swoich zespołach oraz pierwsze refleksje dotyczące wdrożenia nowej deklaracji współpracy i komunikacji. W trakcie warsztatu będzie wykonane ćwiczenie mapujące efekty wdrożeniowe dotyczące polepszenia komunikacji pionowej i poziomej.
 • COACHING INDYWIDUALNY każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z coachingu indywidualnego, celem poruszenia osobistych trudności zawodowych, kierowniczych i stworzenie Indywidualnego Planu Działań wzmacniającego efektywną komunikację.
 • WARSZTAT MOST od WARTOŚCI do SYNERGII WSPÓŁPRACY dla pracowników ze szczególnym naciskiem na warsztat świadomej komunikacji z analizą transakcyjną, praktycznym treningiem narzędzi, doprecyzowania sytuacji, spraw oraz wzmacniający obszar poczucia własnej wartości, jasnego komunikowania intencji, przełamywania błędnych założeń. 

 Autor: Wojciech Grzybowski - Trener Coach

 

 

ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy
 

Coaching

 

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

 
rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs
ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs

business training | metody szkoleniowe | biblioteka szkoleń | trenerzy | strefa fana | referencje | galeria | kontakt

ul. Imbirowa 13a | 54-066 Wrocław | tel. 501 10 44 26 | tel. 502 30 45 67 | NIP 618 159 55 65 |

Copyright © 2009-2013 Business Training. Realizacja ErNEt - strony internetowe Wrocław.