Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.

Brian Tracy

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.

Harold Taylor

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

Brian Tracy

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.

Brian Tracy

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.

Elbert Hubbard

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

Wiktor Hugo

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Brian Tracy

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Budda

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.

Brian Tracy

Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.

Brian Tracy

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.

Tristan Bernard

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Napoleon Hill

Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.

Brian Tracy

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Brian Tracy

#zostańwdomu #szkoleniaonline

 

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

T. Harv Eker

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście.

Kiyosaki

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty!

T. Harv Eker

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

William Hazlitt

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

Brian Tracy

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału" — tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Francoise Sagan

Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.

Brian Tracy

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Stuart Henderson

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zig Ziglar

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Goethe

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.

Brian Tracy

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Jackson Brown

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają się naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.

Richard Carlson

Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk, złość czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia.

T. Harv Eker

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.

Brian Tracy

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Elias Canetti

Twój charakter jest twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.

Brian Tracy

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.

Brian Tracy

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Sarah Bernhardt

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Frank Bettger

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Winston Churchill

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.

Charles Knight

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.

Brian Tracy

Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.

Brian Tracy

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Lincoln

Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Brian Tracy

W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.

Brian Tracy

Trudne decyzje i trudne rozmowy z pracownikami

Jesteś tutaj:

Business Training

>

Biblioteka Szkoleń

> Trudne decyzje i trudne rozmowy z pracownikami

Tytuł szkolenia: Trudne decyzje i trudne rozmowy z pracownikami
Czas realizacji: 8 h dydaktycznych
Szkolenie dla działów: sprzedaży, obsługi klienta, zarządu, personalny, produkcji
Szkolenie dla:  menadżerów,

 

Trudne decyzje i trudne rozmowy z pracownikami.

Czyli jak ukarać, zmienić warunki pracy na niższe lub jak rozstać się z pracownikiem nieefektywnym – aspekty prawne i psychologiczne.

 

Program szkolenia:

Zajęcia (łącznie 8 godzin) kierowane są do osób zarządzających i podejmujących decyzje personalne względem podległych pracowników.

W swojej karierze zawodowej managerowie niejednokrotnie stają przed trudnym zadaniem zdegradowania pracownika, ukarania go w sposób formalny aż do ostatecznego rozwiązania jakim jest rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie spełnia oczekiwań pracodawcy.

Podczas szkolenia dowiemy się w jaki sposób przygotować się do konieczności formalnego ukarania, obniżenia stanowiska, czy też zwolnienia pracownika.

 

Szkolenie obejmuje zarówno aspekty prawne jak i psychologiczne takich trudnych rozmów.

Często niestety w sytuacji konieczności zwolnienia pracownika manager słyszy w swoim Dziale HR pytanie – „jakie są powody Twojej decyzji? Czy masz konkretne, prawdziwe i dające się udowodnić argumenty do zdegradowania/zwonienia pracownika? Czy masz twarde dowody na jego złą pracę”?

Dzięki uczestniczeniu w szkoleniu dowiesz się:

w obszarze aspektów „twardych” (prawnych)

- jak rozróżnić czy przewinienia pracownika w świetle przepisów prawa zasługuje na karę upomnienia/nagany, przeniesienie do innej pracy, - -- degradację na niższe stanowisko czy wręcz zwolnienie z pracy;

- jak przygotować się do udzielenia formalnej kary upomnienia/nagany zgodnej z tym co mówi kodeks pracy;

- jak przygotować się do argumentowania konieczności obniżenia zakresu obowiązków, stanowiska czy też stawki wynagrodzenia - pracownika;

- w jaki sposób przygotować się do argumentowania wypowiedzenia lub innego sposobu rozwiązani umowy o pracę pracownikowi w sposób ograniczający ryzyko sporów sądowych;

- jakie są rodzaje rozwiązywania umów i w jakich przypadkach zastosować;

 

w obszarze aspektów „miękkich” (psychologicznych)

- jak przygotować się do trudnej rozmowy z pracownikiem;

- jak przeprowadzić rozmowę, podczas której nakładamy formalną karę aby wynik rozmowy skorygował postawę pracownika;

- jak przeprowadzić rozmowę zwalniającą, żeby była skuteczna prawnie i jak najmniej obciążająca dla managera;

 - jak postępować z pozostałą częścią zespołu w sytuacjach trudnych takich jak zwolnienie pracownika, aby zapewnić jak najwyższą efektywność pracy pozostałych członków zespołu. 

 

Cele szkolenia

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat przepisów prawa pracy dotyczących trudnych sytuacji pracowniczych w tym karania pracowników, zmiany warunków pracy na gorsze czy też zwolnienia z pracy za niewłaściwe efekty pracy, postawę itp.

Rozwinięcie umiejętności zarządzania zespołem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych.

Rozwinięcie umiejętności udzielania feedbacku korygującego i zarządzania sytuacją trudną w zespole po rozstaniu z pracownikiem.

Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem z wykorzystaniem twardych narzędzi kodeksowych.

Zabezpieczenie interesów pracodawcy wynikających z konieczności przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy i co za tym idzie minimalizacja ryzyk związanych z niezgodnym z prawem karaniem, zmianami warunków pracy i rozwiązywaniem umów z pracownikami.

Wsparcie efektywności pracy działów HR poprzez podniesienie umiejętności managerów, co znacząco ułatwi proces formalnego tworzenia dokumentów związanych z karaniem, zmianą warunków pracy na gorsze i zwalnianiem pracowników. 

 

Metody:
Ćwiczenia indywidualne i grupowe
Case – study
Dyskusje i omówienia
Miniwykład
Analiza doświadczenia
Wykład interaktywny

Scenki

 

Metody pracy:

  • Szkolenie ma charakter warsztatowy, pobudza aktywność uczestników;
  • Trener jest managerem HR, praktykiem z długoletnim doświadczeniem w biznesie. Dzięki temu łączy wiedzę z trzech obszarów:
  • zastosowanie wiedzy z zakresu prawa pracy w praktyce
  • zarządzanie zespołami i wpływanie na ich efektywność poprzez motywację i zaangażowanie
  • warsztat trenerski i doświadczenie w prowadzeniu zajęć zarówno z zakresu szkoleń o tematyce „twardej” (prawo pracy) i „miękkiej” (zarządzanie zasobami ludzkimi)

 

Autor:

Marta Rot - Manager HR, ekspert prawa pracy, konsultant efektywności organizacyjnej i trener biznesu 

 

ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy
 

Coaching

 

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

 
rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs
ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs

business training | metody szkoleniowe | biblioteka szkoleń | trenerzy | strefa fana | referencje | galeria | kontakt

ul. Imbirowa 13a | 54-066 Wrocław | tel. 501 10 44 26 | tel. 502 30 45 67 | NIP 618 159 55 65 |

Copyright © 2009-2013 Business Training. Realizacja ErNEt - strony internetowe Wrocław.