Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.

Brian Tracy

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Winston Churchill

Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.

Brian Tracy

Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk, złość czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia.

T. Harv Eker

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.

Charles Knight

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

T. Harv Eker

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.

Brian Tracy

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście.

Kiyosaki

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Brian Tracy

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

Wiktor Hugo

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

Brian Tracy

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Brian Tracy

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.

Tristan Bernard

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.

Brian Tracy

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Elias Canetti

Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.

Brian Tracy

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.

Brian Tracy

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.

Brian Tracy

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Napoleon Hill

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy

Twój charakter jest twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.

Brian Tracy

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Budda

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.

Brian Tracy

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.

Harold Taylor

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Stuart Henderson

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty!

T. Harv Eker

W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.

Brian Tracy

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.

Brian Tracy

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Sarah Bernhardt

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają się naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.

Richard Carlson

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zig Ziglar

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Goethe

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

Brian Tracy

Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Brian Tracy

Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.

Brian Tracy

Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.

Brian Tracy

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału" — tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Francoise Sagan

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.

Elbert Hubbard

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Lincoln

#zostańwdomu #szkoleniaonline

 

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Frank Bettger

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

William Hazlitt

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Jackson Brown

Mistrzowskie negocjacje

Jesteś tutaj:

Business Training

>

Biblioteka Szkoleń

> Mistrzowskie negocjacje

mistrzowskie negocjacjeTytuł szkolenia: MISTRZOWSKIE NEGOCJACJE

Czas realizacji: 16 h – 32 h dydaktycznych
Szkolenie dla działów: sprzedaży, zarządu, personalnego
Szkolenie dla: handlowców, menadżerów

Jeżeli istnieje jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.

Henry Ford

Negocjacje w warunkach nasilonej konkurencyjności i kryzysu jest najlepszym sprawdzianem umiejętności w tym zakresie. Najwięksi mistrzowie sztuki wyrośli właśnie w czasach kryzysu Roger Dowson, Steve Jobs, Jack Welch, Frank Badger i wielu innych, o których można usłyszeć na dobrych szkoleniach. Gwarancją sukcesu negocjatorów, menadżerów jest utrzymywanie własnych wysokich umiejętności w ciągłym rozwoju i dokonywaniu stałych zmian oraz udoskonaleń warsztatu sztuki perswazji i negocjacji.

Program szkolenia, który Państwu proponujemy, ma za zadanie dostarczyć wsparcia w tym procesie, szczególnie dzięki precyzyjnie dobranej metodyce prowadzenia warsztatu opisanej poniżej, prowadzenia szkolenia przez doświadczonych praktyków, trenerów, coachów.

Czasy się zmieniają, sytuacja na rynku wymaga od firm ciągłych zmian. Jack Walch Prezes GE, pewnie jeden największych autorytetów z osiągania sukcesów w czasach kryzysu zwykł mówić: „Jeśli firma i jej pracownicy zmieniają się i rozwijają się szybciej, niż zmiany na rynku, w takiej sytuacji mamy do czynienia z Lideremi, którzy nadają rytm okolicznością i trendom gospodarczym". Dla nas Liderem jest każdy, kto ma cele i gotowość do intensywnego rozwoju umiejętności osobistych. Nasze wsparcie trenerskie ma ułatwić i utrzymać wysokie tępo Rozwoju, szczególnie w kształtowaniu umiejętności negocjacyjnych gotowych na stawienia czoła coraz bardziej świadomemu rynkowi.

Korzyści dla uczestnika po szkoleniu:

  • poznanie metody przygotowania się do negocjacji według FORMUŁY 10 KROKÓW,
  • poznanie taktyk prowadzenia negocjacji handlowych oraz ich doboru w zależności od sytuacji,
  • nabycie umiejętności aktywnego słuchania prezentowanych stanowisk WOKÓŁ INTERESÓW I INTENCJI,
  • wprowadzenie do rozmów sprawności zmiany kierunku ROZMOWY WOKÓŁ STANOWISK NA ROZMOWĘ O INTERESACH
  • POZNANIA 6 REGUŁ WPŁYWU SPOŁECZNEGO i wynikających z nich najczęstszych metod manipulacji
  • określenie metod odpowiadania na działania manipulacyjne oraz presji
  • BUDOWANIE ARGUMENTACJI w trakcie rozmów negocjacyjnych stosując zasadę 3 biegunów ETHOS, PATHOS, LOGOS
  • wypracowanie metod zamykania rozmów negocjacyjnych w duchu partnerstwa

Program szkolenia

MODUŁ I. WPROWADZENIE, CZYLI ... PO CO NEGOCJUJEMY? CZYM SĄ NEGOCJACJE? PARTNERSTWO CZY RYWALIZACJA?

Szkolenie rozpoczniemy dyskusją dotycząca podstaw wiedzy o negocjacjach w trakcie, której uczestnicy zastanawiać się będą nad rolą negocjacji w czasach intensywnych zmian rynkowych, spowodowanych głównie konkurencyjnością oraz postępem gospodarczym. Omówione zostaną podstawowe elementy sytuacji negocjacyjnej czyli sens i warunki podejmowania rozmów. Co nas motywuje? Jakie są nasz cele? Co stoi nam na przeszkodzie? Jakie mamy najczęściej problemy? Na czym warto się skupić? Gdzie są szanse i możliwości w trakcie rozmów. Uczestnicy ustalą osobiste nastawienie i postawę względem wyników rozmów vs. budowanie prawidłowej postawy negocjatora partnera otwartego na dialog.

METODA PROWADZENIA WARSZTATU: Mini wykład, dyskusja, analiza doświadczeń uczestników, oraz krótka gra zwiększająca zaangażowanie, dobry klimat i zaufanie do prowadzących.

Moduł II. PARTNERSTWO CZY HOCHSZTAPLERSTWO? CO SIĘ BARDZIEJ OPŁACA? – STYLE NEGOCJOWANIA.

W tej części szkolenia uczestnicy poznają trzy podstawowe rodzaje prowadzenia negocjacji: negocjacje twarde, miękkie oraz oparte na zasadach. Przeprowadzona zostaje gra „Dylematy negocjatora" każdy z uczestników ma za zadnie osiągnąć określony cel, uczestnicy spróbują osiągnąć pozornie sprzeczne i wykluczające się cele negocjacyjne. Po wykonaniu ćwiczenia uczestnicy zastanawiać się będą czy warto stosować model partnerski w negocjacjach. Jak rozmawiać z trudnym, dominującym i agresywnym negocjatorem. Omówimy też tzw. „Efekt pomarańczy" czyli jak wykroczyć poza kompromis (zasady osiągania wyniku „obopólnej wygranej") oraz zasady prawidłowych negocjacji wg harwardzkiego modelu negocjacyjnego. Uczestnicy poznają regułę dylematów negocjatora, partnerstwo czy hochsztaplerstwo – stosowanie skrajnych stylów negocjacyjnych oraz złe nawyki negocjacyjne, które efekt „strzelania sobie w kolano".

METODA PROWADZENIA WARSZTATU: Mini wykład dotyczący stylów negocjacyjnych, uczestnicy wypełniają również kwestionariusz, konfrontując swoje style, dyskusja wokół postaw i 4 reguł skutecznych rozmów handlowych.

Moduł III. REGUŁY WPŁYWU SPOŁECZNEGO FUNDAMENTEM KONTROLI SYTUACJI NEGOCJACYJEJ.

Na początku była „Psychologia głupców" Le Bona. Prowadzone przez ponad 100 lat badania dowiodły, jak silnie inni ludzie – grupa, autorytet, tłum – wpływają na decyzje i działania, które czynimy i jednocześnie czynią z negocjatorów głupców. Celem tego modułu jest przypomnienie sobie 6 kluczowych reguł wpływu społecznego; Wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, sympatii, autorytetu, niedostępności, na których bazują działania manipulacyjne partnerów negocjacyjnych. Zadaniem profesjonalistów jest je znać i umieć odpowiadać kontr taktykami, pozwalającymi prowadzić skuteczny proces rozmów.
W tej części przeanalizujemy również różne taktyki, z którymi możemy się spotkać jako negocjatorzy. Uczestnicy dowiedzą się jak je stosować aby zyskać przewagę w negocjacjach. Opracowujemy także sposoby radzenia sobie z nimi. Przedstawiamy też przykłady najpopularniejszych taktyk stosowanych przy negocjacjach biznesowych takich jak: „Wyższa instancja", „Ograniczony budżet", „Zdechła ryba", „Rosyjski front", „Śmieszne pieniądze", „Dobry –Zły policjant", „Nagroda w raju", „Colombo" i inne. Omówimy też trudne sytuacje w negocjacjach (np. impas, pat, zastój) oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Trudne sytuacje są jednym z elementów gry negocjacyjnej lecz nieumiejętnie prowadzone często doprowadzają do blokad i zerwania rozmów.

METODA PROWADZENIA WARSZTATU: Na początku uczestnicy biorą udział w doświadczeniu na realność występowania reguł wpływu społecznego. Następnie tworząc 6 zespołów opracowują każdą z reguł i kontr taktyk negocjacyjnych. W tej części uczestnicy odgrywają również 6 krótkich sytuacji negocjacyjnych w swoim środowisku pracy.

Moduł IV. NEGOCJACJE JAKO PROCES – STRUKTURA ORAZ PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE SIĘ DO NEGOCJACJI.

W tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wygląda struktura procesu rozmów negocjacyjnych. Uczestnicy przeanalizują kolejne etapy prowadzenia dialogu handlowe od przygotowania, poprzez budowanie kontaktu i klimatu rozmów, badania potrzeb, interesu oraz intencji, po fazę przetargu, porozumienia oraz zabezpieczenia kontraktu, Uczestnicy biorą udział w dynamicznej grze negocjacyjnej MISTRZOWIE NEGOCJACJI. Szczególną uwagę zwrócimy na rolę kluczowych momentów podczas negocjacji – związanych głównie z przygotowaniem do poszczególnych etapów rozmów oraz odpowiednim ich podsumowywaniem. Na bazie ćwiczeń nauczą się analizować pozycje negocjacyjne, określać minimum i maksimum negocjacyjne oraz BATNĘ. Omówimy również analizę stosowanych argumentów - według reguły LOGOS, PATOS, ETOS. Uczestnicy dowiedzą się też jakie są uwarunkowania psychologiczne podstawowych zasad negocjacyjnych.

METODA PROWADZENIA WARSZTATU: Uczestnicy biorą udział w grze strategicznej wchodząc w role sprzedawców i handlowców. Posiadają swoje budżety oraz materiały handlowe. Gra ma spowodować lepsze zrozumienie procesu dochodzenia do korzystniejszego targu, szczególnie od strony handlowej. W trakcie gry jest wykorzystywana kamera wideo rejestrująca poszczególne fragmenty gry (fazy negocjacji). Każdy z uczestników bierze udział w 12 sesjach negocjacyjnych 5 – 10 minutowych.

FORMA ZAJĘĆ

Szkolenia ma charakter warsztatowy. Celem jest rozwinięcie UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH oraz opanowanie wzorców zachowań, struktur lingwistycznych tak, aby działania handlowe miały efekt dopięcia targu z zyskiem. Trener podczas szkolenia korzysta z technik psychologicznych i neurolingwistycznych. W szkoleniu przeważa odgrywanie ról i trening zachowań w konkretnych sytuacjach. Każdy z uczestników co najmniej 2 razy bierze udział w symulacji. Szkolenie bazuje na analizie studiów przypadków i poszukiwaniu rozwiązań dla sytuacji, które sprawiają najwięcej trudności w relacjach biznesowych, obrona faktów w przypadku prób manipulacji ze strony klientów.
Case study zostaną zbudowane w oparciu o realne sytuacje z jakimi spotykają się uczestnicy warsztatów w swojej pracy.
Zajęcia są prowadzenie przez trenera praktyka. Szkolenie jest opatrzone przemiennie ćwiczeniami, mini wykładem, scenkami z możliwością nagrywania na kamerę wideo. W trakcie szkolenia planujemy 2 gry symulacyjne typu DYLEMAT NEGOCJATORA I MISTRZOSTWA NEGOCJACJI. Przewidywalna minimalna i maksymalna liczba uczestników to 16 osób.

ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy
 

Coaching

 

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

 
rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs
ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs

business training | metody szkoleniowe | biblioteka szkoleń | trenerzy | strefa fana | referencje | galeria | kontakt

ul. Imbirowa 13a | 54-066 Wrocław | tel. 501 10 44 26 | tel. 502 30 45 67 | NIP 618 159 55 65 |

Copyright © 2009-2013 Business Training. Realizacja ErNEt - strony internetowe Wrocław.