Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zig Ziglar

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.

Charles Knight

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.

Elbert Hubbard

Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.

Brian Tracy

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.

Brian Tracy

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście.

Kiyosaki

Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.

Brian Tracy

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Brian Tracy

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Elias Canetti

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Budda

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.

Brian Tracy

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

Brian Tracy

Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.

Brian Tracy

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Sarah Bernhardt

Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk, złość czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia.

T. Harv Eker

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.

Brian Tracy

Twój charakter jest twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.

Brian Tracy

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Goethe

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Frank Bettger

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.

Tristan Bernard

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Napoleon Hill

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału" — tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Francoise Sagan

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

T. Harv Eker

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Winston Churchill

#zostańwdomu #szkoleniaonline

 

Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.

Brian Tracy

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.

Brian Tracy

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

Wiktor Hugo

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Lincoln

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty!

T. Harv Eker

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.

Harold Taylor

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Stuart Henderson

Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.

Brian Tracy

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.

Brian Tracy

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

William Hazlitt

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.

Brian Tracy

Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Brian Tracy

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Jackson Brown

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.

Brian Tracy

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Brian Tracy

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają się naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.

Richard Carlson

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

Brian Tracy

Komunikacja w zespole

Jesteś tutaj:

Business Training

>

Biblioteka Szkoleń

> Komunikacja w zespole

Tytuł szkolenia: Komunikacja w zespole
Czas realizacji: 16 h dydaktycznych
Szkolenie dla działów: sprzedaży, obsługi klienta, zarządu, personalny, produkcji
Szkolenie dla: handlowców, menadżerów, trenerów, finansistów

Współpraca...
To Efekt Synergii?
Czy też konflikty, trudność w relacjach i komunikacji?
Wyzwaniem we współpracy jest fakt, że gdy zaczyna się interakcja, to zaczynają się też trudności - jak przekonać do swoich racji/ jak siebie przekonać do racji innych? Jak zareagować na rodzący się konflikt? Jak nie popaść w konflikt z innymi? Jak dyskutować w grupie, zespole roboczym...
Na te i inne pytania w sposób PRAKTYCZNY odpowiada to szkolenie. Dostarczamy narzędzi do radzenia sobie z wyzwaniami, które rodzą się we wzajemnej współpracy. Jednym słowem doprowadzamy do sytuacji, gdy współpraca zaczyna oznaczać już tylko jedno:
Współpraca...
To Efekt Synergii!

Cele szkolenia:

• Praktyczny trening umiejętności: doskonalenie umiejętności radzenia sobie z konfliktem, zarówno w sytuacji, gdy jesteśmy jedynie jego obserwatorem, jak i w tych, gdy stajemy się stroną konfliktu
• Poprawa codziennej komunikacji na linii przełożony-pracownik oraz pomiędzy współpracownikami w swoim dziale czy w zespole roboczym
• Doskonalenie umiejętności wywierania wpływu poprzez stosowną argumentację i perswazję
• Opanowanie technik asertywnego reagowania w tzw. sytuacjach „trudnych", związanych z presją czasu, nawarstwieniem zadań, „trudnymi" rozmówcami, odmową, stresem
• Wzmocnienie własnej motywacji oraz osobistej skuteczności

MODUŁ I: KOMUNIKACJA W ZESPOLE – EFEKTYWNE PRAKTYKI KOMUNIKACYJNE SPRZYJAJĄCE BUDOWANIU RELACJI

• Cechy efektywnego zespołu - czynniki zwiększające i zmniejszające spójność
• O barierach komunikacyjnych i mitach o komunikowaniu się
• „Język konfliktu" i „język kontaktu", czyli jak świadomie kreować nastawienie rozmówcy
• Komunikacja na forum grupy
• Syndrom „myślenia grupowego" i zasady efektywnej dyskusji grupowej

MODUŁ II: KONFLIKTY I NIEPOROZUMIENIA W ŚRODOWISKU PRACY I NIE TYLKO
• Przeciwdziałanie konfliktom. Czynniki generujące i eskalujące konflikt
• Fazy rozwoju konfliktu
• „Czapa" konfliktu, czyli jakich konfliktów nie można rozwiązać?
• Przydatne narzędzia komunikacyjne: komunikat JA, informacja zwrotna, dostrajanie sposobu przekazu
• Modele rozwiązywania konfliktów
• Ja jako strona konfliktu: ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktu
• Ja jako bezstronne wsparcie dla innych/współpracowników/podwładnych w rozwiązywaniu konfliktu: ćwiczenie rozmowy facylitacyjno – mediacyjnej

MODUŁ III: SZTUKA PERSWAZJI I PRZEKONYWANIA - BUDOWANIE DOBREJ ARGUMENTACJI Z JEDNOCZESNYM UTRZYMYWANIEM RELACJI
• Schemat prowadzenia rozmowy o problemie - 3 kroki
• Sztuka perswazji, czyli etyczne techniki wywierania wpływu na ludzi
• Jak formułować prośby skutecznie?

MODUŁ IV: KOMUNIKACJA W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH
• Indywidualna asertywność – do czego mam prawo
• Prezentacja własnego zdania w sposób nieurażający rozmówcy
• Zasady wyrażania asertywnych opinii i reagowanie na krytykę
• Stawianie granic

MODUŁ V: AUTOMOTYWACJA, CZYLI JAK MOTYWOWAĆ SIEBIE - ELEMENTY NIEZBĘDNE DO EFEKTYWNEJ PRACY WŁASNEJ I WSPÓŁPRACY Z INNYMI
• Jak motywować samego siebie?
• „Mordercy zaangażowania", czyli jak nie demotywować siebie?
• 7 zasad skutecznego działania wg S. Covey'a

Metody pracy:
• Szkolenie ma charakter warsztatowy w otwartym klimacie z poczuciem humoru, z przewagą ćwiczeń interaktywnych, indywidualnych i grupowych, nakłaniających do refleksji oraz aktywnego udziału
• Trener pracuje na realnych sytuacjach z życia zawodowego w biznesie. Uczestnicy odnoszą się do własnych doświadczeń.
• Trener wykorzystuje nowoczesne metody szkoleniowe: ćwiczenia indywidualne i grupowe, analizy przypadków, symulacje - „role – play", oparte na odgrywaniu zaaranżowanych sytuacji biznesowych a następnie ich omawianiu, kwestionariusz dotyczący ról M. Balbina pełnionych w zespole, dyskusja moderowana przy wsparciu mediów flipchart, prezentacja multimedialna, mini wykład.
• Dodatkowo zaprezentowane będą urywki filmów, mające charakter inspiracji i pobudzenia do dyskusji

 

 

ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy
 

Coaching

 

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

 
rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs
ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs

business training | metody szkoleniowe | biblioteka szkoleń | trenerzy | strefa fana | referencje | galeria | kontakt

ul. Imbirowa 13a | 54-066 Wrocław | tel. 501 10 44 26 | tel. 502 30 45 67 | NIP 618 159 55 65 |

Copyright © 2009-2013 Business Training. Realizacja ErNEt - strony internetowe Wrocław.