Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

T. Harv Eker

Twój charakter jest twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.

Brian Tracy

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty!

T. Harv Eker

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.

Brian Tracy

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.

Charles Knight

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Winston Churchill

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.

Brian Tracy

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.

Harold Taylor

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.

Brian Tracy

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Brian Tracy

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Elias Canetti

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Napoleon Hill

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.

Elbert Hubbard

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Lincoln

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki.

Wiktor Hugo

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zig Ziglar

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

Brian Tracy

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Stuart Henderson

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście.

Kiyosaki

Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.

Brian Tracy

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Frank Bettger

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

William Hazlitt

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Brian Tracy

Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Brian Tracy

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Budda

W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.

Brian Tracy

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Goethe

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.

Tristan Bernard

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają się naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.

Richard Carlson

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.

Brian Tracy

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

Brian Tracy

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.

Brian Tracy

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Sarah Bernhardt

Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.

Brian Tracy

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.

Brian Tracy

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału" — tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Francoise Sagan

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

Wiktor Hugo

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Jackson Brown

Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk, złość czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia.

T. Harv Eker

Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.

Brian Tracy

Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.

Brian Tracy

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.

Brian Tracy

Zarządzanie przez cele

Jesteś tutaj:

Business Training

>

Biblioteka Szkoleń

> Zarządzanie przez cele

Tytuł szkolenia: ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
Czas realizacji: 16 h dydaktycznych
Szkolenie dla działów: sprzedaży
Szkolenie dla: menadżerów

„Czas to najskromniejszy kapitał, jeśli ktoś nim nie potrafi zarządzać, nie będzie niczym innym dobrze zarządzać".

Peter Drucker

Czas jest najcenniejszym i najważniejszym dobrem, jakie posiada każdy menadżer. To, czy jest wykorzystywany w pełni zależy od niego. Prace kierownika można traktować jako sumę czasu, jaki każdy z jego pracowników ma do swojej dyspozycji. Czas jest również najbardziej ograniczonym dobrem, jaki jest dostępny: jedynym, którego nie można otrzymać więcej. Nie można kupić dodatkowego czasu, ale można wykorzystać go w pełni, pod warunkiem, że uniknie się błędów w zarządzaniu swoimi działaniami w czasie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

  • Realizacja tych samych zadań, będzie wykonywana mniejszym nakładem sił.
  • Uczestnicy będą unikać błędów w organizacji pracy własnej i innych
  • Dzięki temu będą osiągać lepsze efekty jakościowe i będą skuteczniejsi
  • Szkolenie uświadomi, co jest źródłem chaosu i stresu
  • Spowoduje większe zadowolenie z pracy.
  • Wzmocni pewność siebie i zmotywuje do skutecznego działania.
  • Zostanie znaleziony czas na realizację zadań „wyższego" rzędu.
  • Uczestnik będzie miał poczucie mniejszej presji w pracy i nacisku na wydajność.
  • Będzie mniej błędów popełnianych podczas realizacji zadań.
  • Cele zawodowe i prywatne będą osiągane szybciej.

CEL SZKOLENIA:

Dostarczenie praktycznych narzędzi ułatwiających zarządzanie przez cele. Przećwiczenie zasad ustalania i komunikowania celu, planowania i delegowania zadań. Nabycie umiejętności unikania błędów przy organizowaniu czasu pracy przez menadżera w procesie osiągania celu.

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I - PRZESZŁOŚĆ - ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Definicja celu – gra indywidualna.
Zaczynanie z wizją końca – wykład z dyskusją moderowaną.
Prezentacja modelu Covey'a – prezentacja interaktywna.
Korzyści wynikające z zarządzania przez cele – praca w grupach.
Koszty złej organizacji pracy – wykład.

MODUŁ II - TERAŹNIEJSZOŚĆ - CO JEST WAŻNIEJSZE CZAS, CZY PIENIĄDZ?

Określenie umiejętności samoorganizacji – test.
Ile mam służbowych spraw do załatwienia – ćwiczenie w grupach.
Metody zarządzania przez cele.
Im dalej w las tym więcej drzew.
Pożeracze i złodzieje czasu – ćwiczenie w grupach.
Jak radzić sobie z pożeraczami – wykład.
Przekazywanie celow – wykład.
Ustalanie priorytetów zadania – dyskusja moderowana.
Metoda ABCDE i Pareto – ćwiczenie.
Delegowanie odpowiedzialności – dyskusja moderowana i ćwiczenie.
Teoria małp – inscenizacja.
Określanie celów według WARTO - dyskusja moderowana.
Konsekwencja w dążeniu do celu – test.

MODUŁ III – PRZYSZŁOŚĆ – JUTRO BĘDZIE DOBRY DZIEŃ

Połączenie celów osobistych z celami zawodowymi – ćwiczenie.
List do samego siebie jako zadanie poszkoleniowe – ćwiczenie.
Bilans sukcesów szkoleniowych.

 

business training | metody szkoleniowe | biblioteka szkoleń | trenerzy | strefa fana | referencje | galeria | kontakt

ul. Imbirowa 13a | 54-066 Wrocław | tel. 501 10 44 26 | tel. 502 30 45 67 | NIP 618 159 55 65 |

Copyright © 2009-2013 Business Training. Realizacja ErNEt - strony internetowe Wrocław.