Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.

Brian Tracy

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty!

T. Harv Eker

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Goethe

Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk, złość czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia.

T. Harv Eker

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.

Brian Tracy

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.

Brian Tracy

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zig Ziglar

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

T. Harv Eker

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Brian Tracy

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Brian Tracy

Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.

Brian Tracy

Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.

Brian Tracy

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

Brian Tracy

W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.

Brian Tracy

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

William Hazlitt

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.

Brian Tracy

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.

Harold Taylor

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału" — tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Francoise Sagan

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Stuart Henderson

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Lincoln

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Winston Churchill

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.

Brian Tracy

Twój charakter jest twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.

Brian Tracy

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.

Charles Knight

Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.

Brian Tracy

Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.

Brian Tracy

#zostańwdomu #szkoleniaonline

 

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Napoleon Hill

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

Wiktor Hugo

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.

Elbert Hubbard

Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Brian Tracy

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Frank Bettger

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.

Tristan Bernard

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.

Brian Tracy

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.

Brian Tracy

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Jackson Brown

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście.

Kiyosaki

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Budda

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

Brian Tracy

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają się naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.

Richard Carlson

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Sarah Bernhardt

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Elias Canetti

Train the Trainer czyli Jak uczyć aby nauczyć

Tytuł szkolenia: TRAIN THE TRAINER czyli JAK UCZYĆ, ABY NAUCZYĆ?
Czas realizacji: 16 h dydaktycznych
Szkolenie dla trenerów, menadżerów

Całość zagadnień jest tak zaprojektowana, aby przygotować uczestnika do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji i zajęć interaktywnych w obszarze biznesu lub edukacji. 

Korzyści dla uczestnika po szkoleniu:
 • Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Profil Indywidualny, opis swoich umiejętności trenerskich, mocnych stron i obszarów do dalszego rozwoju. Dodatkowo uczestnik otrzymuje płytę z nagranymi podczas zajęć własnymi wystąpieniami trenerskimi i opisany warsztat trenerski, wraz z opisem dydaktyki i metodyki prowadzenia szkoleń, który stanowi zbiór narzędzi trenerskich do wykorzystania na szkoleniach. Ponadto uzyskuje certyfikat ukończenia Szkoły BUSINESS TRAINING, który jest potwierdzeniem przygotowania do pełnienia zawodu Trenera.
 • Najlepsi absolwenci zapraszani są do prowadzonych projektów szkoleniowych przez BUSINESS TRAINING.

Uczestnik po szkoleniu:

 • Potrafi dokonać autoprezentacji dostosowanej do sytuacji
 • Zna i stosuje techniki nawiązania kontaktu z grupą
 • Zna i stosuje metody przełamywania oporu słuchaczy i tworzenia atmosfery zaufania
 • Potrafi samodzielnie przeprowadzić szkolenie metodami wykładowymi oraz interaktywnymi
 • Potrafi zainicjować i kierować dyskusją podczas szkolenia lub zebrania
 • Umie wprowadzać elementy zwiększające atrakcyjność i dynamikę wystąpienia lub szkolenia
 • Wie, jak wyzwalać aktywność słuchaczy
 • Umie zaprojektować i przeprowadzać ćwiczenia grupowe i indywidualne
 • Potrafi udzielić swoim odbiorcom konstruktywnej i motywującej informacji zwrotnej o efektach ich pracy
 • Potrafi przewidzieć i przygotować się na trudne sytuacje
 • Potrafi elastycznie reagować na różne typy uczestników
 • Jest bardziej asertywny i pewny siebie w kontakcie z grupą i występując przed audytorium

Program szkolenia

 • Trener w praktyce - kompetencje i styl działania
 • Cechy i umiejętności konieczne w działalności trenerskiej i wystąpieniach publicznych
 • Style i techniki autoprezentacji
 • Trener i prezenter w obliczu tremy - jak jej uniknąć
 • Mistrz słowa, czyli techniki komunikacyjne i umiejętność przekonywania
 • Mowa ciała i profesjonalny wygląd trenera
 • Sposoby budowania autorytetu wobec słuchaczy oraz "niszczyciele" wizerunku

Dynamika procesów grupowych

 • Elementy procesu grupowego - fazy rozwoju grupy
 • Nawiązanie kontaktu z grupą – techniki
 • Opór w grupie - jak sobie z nim poradzić?
 • Co to jest i jak wykorzystać ice breakery

Przygotowanie do wystąpień i prowadzenia szkolenia

 • Pierwsze chwile kontaktu z grupą szkoleniową, czyli jak rozpocząć
 • Sposoby przekazywania informacji ułatwiające zapamiętywanie treści przez odbiorców
 • Kilka słów o specyfice uczenia się dorosłych
 • Materiały dla uczestników (podręcznik, handouty) - jak je przygotować
 • Co zawiera konspekt trenera?
 • Narzędzia pracy trenera (kamera, flipchart, prezentacje)
 • Pracuję samodzielnie, czy w parze - wady i zalety różnych stylów pracy

Metody szkoleniowe nastawione na przekazanie wiedzy - prowadzenie wykładów i prezentacji

 • Struktura budowania wykładu i prezentacji
 • Trener wykładowca - sposoby komunikowania się
 • Prezentacja nowoczesna, czyli jak korzystać ze środków audiowizualnych typu wideoprojektor
 • Wykład i co dalej? Jak organizować sesje pytań i odpowiedzi?

Metody szkoleniowe nastawione na rozwój umiejętności i interakcję - projektowanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych

 • Dyskusje moderowane - co robi trener "facylitator"
 • Sposoby aktywizowania i angażowania słuchaczy nie tylko w dyskusji
 • Stawianie celów, czyli co chcę osiągnąć w ćwiczeniu
 • Projektowanie scenariuszy do ćwiczeń szkoleniowych
 • Sposoby przeprowadzania ćwiczeń
 • Studia przypadków - projektowanie i prowadzenie
 • Jak omawiać ćwiczenia po ich zakończeniu?

Metody szkoleniowe nastawione na rozwój umiejętności i informację zwrotną - odgrywanie ról i gry szkoleniowe

 • Scenariusze do odgrywania ról - sposoby opracowania
 • Co zrobić, żeby uczestnicy polubili scenki?
 • Scenki i symulacje - kroki w realizacji
 • Techniki pracy z kamerą
 • Informacja zwrotna, czyli sztuka przekazywania krytyki i pochwały po scence
 • Gry szkoleniowe - skąd czerpać pomysły?

"T" jak "Trudne sytuacje" i "Trudni uczestnicy"

 • Profilaktyka, czyli o co zadbać, aby nie pojawiły się sytuacje trudne
 • Niespodzianki, czy można je przewidzieć i jak sobie z nimi radzić
 • Zarządzanie konfliktem
 • Jak reagować na tzw. trudnych uczestników
 • Aktywizowanie odbiorców pasywnych
 • Asertywność trenera
 • Sposoby reagowania na trudne pytania

Techniki badania efektywności szkoleń.

 • Techniki sprawdzania wiedzy w trakcie szkolenia – rodzaje testów i quizów
 • Badanie efektów po szkoleniu - 4 stopnie pomiaru efektywności szkoleń wg Kirkpatricka
 • Sposoby konstruowania ankiet doszkoleniowych i kwestionariuszy wywiadów

JAKIE KOMPETENCJE SĄ DOSKONALONE PODCZAS ZAJĘĆ ?

 • Konstruowanie programów szkoleniowych i prezentacji w oparciu o zasady ułatwiające uczestnikom zrozumienie i zapamiętanie
 • Zarządzanie emocjami związanymi z wystąpieniami przed grupą
 • Umiejętność stosowania różnorodnych metod i technik przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności
 • Angażowanie i aktywizowanie słuchaczy
 • Asertywne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i różnymi typami osobowości
 • Asertywne techniki reagowania na zastrzeżenia i trudne pytania
 • Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej - konstruktywnej krytyki i pochwały
 • Umiejętność posługiwania się tradycyjnymi (flipchart, tablica) i nowoczesnymi środkami audiowizualnymi (kamera, wideoprojektor)
 • Umiejętność badania poziomu zadowolenia i skuteczności szkolenia
 

 

ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy
 

Coaching

 

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

 
rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs
ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs

business training | metody szkoleniowe | biblioteka szkoleń | trenerzy | strefa fana | referencje | galeria | kontakt

ul. Imbirowa 13a | 54-066 Wrocław | tel. 501 10 44 26 | tel. 502 30 45 67 | NIP 618 159 55 65 |

Copyright © 2009-2013 Business Training. Realizacja ErNEt - strony internetowe Wrocław.