Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.

Brian Tracy

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

Zig Ziglar

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.

Brian Tracy

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.

Brian Tracy

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego i zaplanowanego, wartościowego celu.

Jackson Brown

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

T. Harv Eker

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.

Charles Knight

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej.

Sarah Bernhardt

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.

George Bernard Shaw

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.

Brian Tracy

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często.

Wiktor Hugo

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają się naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.

Richard Carlson

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Goethe

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Stuart Henderson

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.

Oliver Wendell Holmes

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.

Margot Fonteyn

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.

Brian Tracy

Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.

Brian Tracy

Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.

William Hazlitt

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.

Tristan Bernard

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Napoleon Hill

Twój charakter jest twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.

Brian Tracy

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Brian Tracy

Twój los zależy od Twoich nawyków.

Brian Tracy

Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk, złość czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą ci szczęścia.

T. Harv Eker

Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.

Brian Tracy

W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.

Brian Tracy

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału" — tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Francoise Sagan

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Brian Tracy

Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

Brian Tracy

Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.

Brian Tracy

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Frank Bettger

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Lincoln

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

Winston Churchill

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Budda

#zostańwdomu #szkoleniaonline

 

Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Brian Tracy

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.

Brian Tracy

Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.

Brian Tracy

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

Elias Canetti

Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.

Brian Tracy

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym.

Harold Taylor

Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.

Brian Tracy

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty!

T. Harv Eker

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście.

Kiyosaki

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.

Elbert Hubbard

Asertywność w kontaktach biznesowych

Jesteś tutaj:

Business Training

>

Biblioteka Szkoleń

> Asertywność w kontaktach biznesowych

Tytuł szkolenia: Asertywność w kontaktach biznesowym
Czas realizacji: 16 h dydaktycznych
Szkolenie dla działów: sprzedaży, obsługi klienta, zarządu, personalny, produkcji
Szkolenie dla: handlowców, menadżerów, trenerów, finansistów

 

O sztuce asertywnego myślenia i reagowania w biznesie

 

Nie osiągniemy sukcesu na tle innych ludzi, jeśli nie zapłacimy najpierw ceny zwycięstwa nad sobą"
Steven R. Covey

Założenia szkolenia:
W obecnych czasach dynamicznych zmian, wysokiej konkurencyjności i presji otoczenia wzrasta potrzeba Rozwoju Osobistego. Asertywność należy do jednego z kluczowych obszarów i nie jest wyłącznie umiejętnością ani zbiorem zachowań w określonych sytuacjach. To szczególnie postawa i charakterystyczny sposób myślenia o sobie i innych, opierająca się na poszanowaniu praw osobistych i ludzi, z którymi przychodzi nam robić biznes. Proponujemy Państwu warsztat, który rozwija osobowość, kształtuje nawyki asertywnego myślenia, a następnie modeluje właściwe zachowania wspierające współpracę z klientami, przełożonymi, podwładnymi jak również w kontaktach z kolegami w pracy. Na szkoleniu uczestnicy będą trenować własny styl komunikowania się w określonych, szczególnie trudnych sytuacjach zawodowych.

Cele szkolenia:
• budowanie asertywnej postawy w kontaktach biznesowych szef, pracownik, klient, partner
• poszerzenie wiedzy o asertywności
• poznanie wzorców zachowań w sytuacjach szczególnych dla świata biznesu
• rozwijanie umiejętności asertywnej obrony, wyrażania i przyjmowania zarzutów i krytyki oraz asertywnego odmawiania

Korzyści dla uczestników:
• Dzięki szkoleniu uczestnicy będą rozpoznawać i wybierać asertywne wzorce reagowania w trudnych sytuacjach biznesowych.
• Po szkoleniu uczestnikowi łatwiej będzie wyrażać swoje emocje, opinie, interesy i oczekiwania względem szefa, pracownika i klienta.
• Uczestnik uniknie swojej bezradności w sytuacji ataku personalnego, skargi, zarzutów i krytyki.
• Szkolenie sprawi, że uczestnik wyjdzie pewniejszy siebie i będzie potrafił chronić swoje granice w sytuacjach agresji słownej
• Warsztat szkoleniowy pozwoli lepiej dbać o relacje mimo odmawiania, usługiwania i nie ulegania presji.

Program:

1. Moje doświadczenie z asertywnością:
• omówienie celów i programu szkolenia
• omówienie oczekiwań uczestników
• budowanie wspólnego warsztatu pracy
• określenie na ile czuje się osobą asertywną

2. Asertywność od początku:
• Postaw i osobiste przekonania o sobie i innych
• Prawa asertywności wzmacniające myślenie o sobie
• Podstawowe zasad, reguły, wartości i doświadczeń w sytuacjach wymagających asertywności

3. Obrona wobec presji i agresji słownej:
• Określanie własnych granic: wybór asertywnego zachowania wobec rozmówcy
• komunikat typu „Ja" i „Ty" - informacja zwrotna w stylu asertywnym
• 3 kluczowe techniki „FUCO", „ZEEP" i „UF"
• technika „ZDARTEJ PŁYTY"

4. Reagowanie na zarzuty i krytykę:
• Trening radzenia sobie z zarzutami i krytyką: oddzielanie faktów od opinii
• Reagowanie na krytykę słuszną / niesłuszną,
• Model FUO + 2K w sytuacjach wyrażania i odbioru krytyki

5. Asertywna odmowa:
• Z czym jest nam trudno przy odmawianiu.
• Radzenie sobie z presją czasu: „7 ZASAD ŻABY"
• Modele asertywnej odmowy
• Działania wzmacniające relacje: BANK RELACJI
Metody
• Ćwiczenia indywidualne i grupowe
• Gry symulacyjne
• Scenki
• Dyskusje i omówienia
• Miniwykład
• Analiza doświadczenia
• Wykład interaktywny

Metody pracy:
• Szkolenie ma charakter warsztatowy w otwartym klimacie z poczuciem humoru, z przewagą ćwiczeń interaktywnych, indywidualnych i grupowych, nakłaniających do refleksji oraz aktywnego udziału
• Trener pracuje na realnych sytuacjach w biznesie. Uczestnicy odnoszą się do własnych doświadczeń.
• Trener wykorzystuje nowoczesne metody szkoleniowe: ćwiczenia indywidualne i grupowe, analizy przypadków, symulacje - „role – play", oparte na odgrywaniu zaaranżowanych sytuacji menadżerskich, handlowych oraz zawodowych z miejsca pracy a następnie ich omawianiu, uczestnicy wypełniają min. kwestionariusz dotyczące stylów komunikacji asertywnej, dyskusja moderowana przy wsparciu mediów flipchart, prezentacja multimedialna, mini wykład.
• Dodatkowo zaprezentowane będą urywki filmów, mające charakter inspiracji i pobudzenia do dyskusji

 

Autor: Wojciech Grzybowski

 

ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy
 

Coaching

 

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

 
rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs
ikona kontaktikona biblioteka szkolenikona trenerzy

Wojciech Grzybowski

kom. 502 304 567

 

Siedziba firmy:

ul. Imbirowa 13A

54-066 Wrocław

NIP: 6181595565
biuro@bt.edu.pl

rzetelna firmazachodnia izba gospodarczastandardpifs

business training | metody szkoleniowe | biblioteka szkoleń | trenerzy | strefa fana | referencje | galeria | kontakt

ul. Imbirowa 13a | 54-066 Wrocław | tel. 501 10 44 26 | tel. 502 30 45 67 | NIP 618 159 55 65 |

Copyright © 2009-2013 Business Training. Realizacja ErNEt - strony internetowe Wrocław.